• Dolar döviz kuru 5.7546
  • Euro döviz kuru 6.4044
  • HABERLER
  • GÜNDEM
  • Antalya Büyükşehir Belediyesinden İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın’ın iddialarına cevap
  • 08-02-2019 17:06

Antalya Büyükşehir Belediyesinden İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın’ın iddialarına cevap

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın’ın gündeme getirdiği Türel "Aksu, Çalkaya’da vatandaşa ait arazileri hazineye veriyor” açıklamasına Antalya Büyükşehir Belediyesinden cevap geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden  İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın’ın iddialarına cevap

 

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,06.02.2018 tarihli yerel gazetelerde yer alan açıklamalarda Çalkaya Bölgesinde yapılan imar çalışmaları ile vatandaşlarımız parsellerinden yapılan %5 oranındaki kesintinin Hazine’ye verildiği, tapular üzerindeki şerhlerin Büyükşehir Belediyesi’nce kaldırılabileceği ve eski imar planları ile devam edilebileceği iddia edilmektedir.

 

Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı içerisinde 21.02.2018 tarihinde Maliye Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında imzalanan Sulhname uyarınca, Aksu Belediyesi’ne ait yaklaşık 154.000 m2 alan bedelsiz olarak, Maliye Hazinesi’ne ait 266.988 m2 alan ise harca esas bedel üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş (toplam 420.000 m2), müfettiş raporları ve mahkeme kararları ile belirlenen Aksu Belediyesi’nin Hazine’ye olan 654.027.921 TL borcundan da feragat edilmiştir. Buna karşılık Maliye Hazinesi adına 300.000 m2 alanın tahsis edilmesi karara bağlanmıştır.

 

5393 sayılı Kanunun 73.maddesi uyarınca bölgede yer alan Maliye Hazinesi’ne ait yaklaşık 770.000 m2 alanın proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi talep edilmiştir. Bu parsellerin %90’ının devri gerçekleşmiş olup kalan parsellere yönelik işlemler ise devam etmektedir.

Hazineden alınan bu alanların;

1) Yaklaşık 200.000 m2’si yol, park, çocuk oyun bahçesi, ilköğretim alanı vb. DOP alanlarına terk edilmiş,

2) Yaklaşık 400.000 m2’si ise sosyal kültürel tesis alanları, üniversite alanı, spor alanları vb. KOP alanlarına ayrılmıştır. Sonuç olarak proje alanı içerisinde yer alan Hazine mülkiyetine ait alanların büyük kısmı Büyükşehir Belediyesi’nce alınmış ve kamu adına kullanılmıştır.

 

Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı’nın parselasyon uygulamalarına yönelik araştırmaları sonucunda bölgedeki tapulara şerh koymuştur. Dolayısı ile tapular üzerine konulan şerhler ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce kaldırılabilecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15.01.2007 tarih 128 sayılı yazıları ile şerhlerin kaldırılmasının ancak bölgede yapılacak yeni bir imar planı ve parselasyon planı ile mümkün olabileceğini belirtmiştir.

Bölgedeki imar ve parselasyon planlarının büyük bir kısmı usulsüz uygulamalar olduğu gerekçesi mahkeme kararları ile iptal edilmiştir.

 

Geçmiş tarihlerde yapılmış olan imar planlarında bölgenin projeksiyon nüfusunun çok üzerinde tamamı ile rant tabanlı, teknik gerekçelerden uzak bir nüfus ataması yapılmış, İmar Kanunu uyarınca bu nüfusa ayrılması gereken teknik-sosyal donatı alanları yasalarda belirtildiği şekilde ayrılmamış, ayrılanlar da konut alanlarına dönüştürülerek satılmak sureti ile yeterli sosyal ve teknik donatı alanı olmayan yasalara aykırı planlar oluşturulmuştur. Kamuya ayrılması gereken alanların büyük kısmı kamu eline geçememiş, özel mülkiyette kalmıştır. Bu durum imar planlarının iptal gerekçelerinin de başında gelmektedir.

 

Sonuç olarak; geçmiş tarihlerde yapılmış olan imar planlarının aynı şekilde korunması imar mevzuatı açısından mümkün değildir. Belediyemizce yapılmış olan planlama çalışmalarında, imar mevzuatında öngörülen standartlarda donatı alanı ayrılarak yasalara ve yönetmeliklere uygun, teknik temellere dayalı, uygulanabilir bir imar planı çalışması yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir.

Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi;

Belediyemizce uzun yıllar altyapısı oluşturulmuş, ilgili birçok kurum ile koordineli olarak çalışılmış, ayrıntılı analiz çalışmaları tamamlanmış ve uzman ekipler oluşturularak yoğun teknik bir çalışmanın neticesinde sonuca ulaşabilmiştir. Yapılmış olan basın açıklamasının konuya ilişkin yeterli bilgi alınmadan yapıldığı düşünülmektedir.

 

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi

NE OLMUŞTU?

 

Yİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, Menderes Türel hakkında şok iddiada bulunarak Türel "Aksu, Çalkaya’da vatandaşa ait arazileri hazineye veriyor”dedi.

AYDIN’DAN MENDERES TÜREL HAKKINDA ŞOK ÇALKAYA İDDİASI
 

 

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, Aksu, Çalkaya'da imar sorununu çözdüklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yaptığının vatandaşın tapuları arazilerinden kesintiler yaparak hazineye vermek olduğunu söyledi. Vatandaşların arazilerinden yüzde Beş kesinti yapmak için kanun bile çıkarıldığını anlatan Aydın "Yüzde Beş kesinti yetmeyince, bölgenin emsalleri düşürdüler o da olmayınca ada ve parselleri birleştirerek yolları kaldırdılar. Hazineyi feragat ettirip vatandaşın bu kadar bedel ödemesinin önüne geçmesi gerekenler şimdi mahalle mahalle gezerek tapu sorununu çözdük diyorlar. Yaptıkları vatandaşın arazisini hazineye peşkeş çekmekten başka bir şey değil" diye konuştu.

Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in kamuoyunda Çalkaya bölgesi olarak bilinen arazinin imar sorunu ile ilgili vatandaşı yanıldığını söyledi. Türel'in mahalle mahalle gezerek sorun çözüldü algısı yaptığını kaydeden Başkan Aydın, aylardır "Çalkaya sorunu tarih oldu." diye açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Ancak yaptıkları vatandaşların anayasal hakkı olan mülklerinden yapılan kesintilerin hazineye peşkeş çekilmesinden başka bir şey değil.aksucalkaya ile ilgili görsel sonucu

İŞTE ÇALKAYA GERÇEKLERİ

Çalkaya gerçeklerini tek, tek açıklayan Aydın, sorunun dönemin Çalkaya Belediyesine yapılan bir operasyonun ardından mahkemenin aldığı bir karar ile ortaya çıktığını hatırlatarak  "O dönem konulan şerhlerde dikkat edilmesi gereken konu şerhin yapılaşmaya konulmasıydı. Arazilerin parsellerin alınıp satılmasına engel yoktu. Mahkeme belediyenin burada yapmış olduğu bazı usulsüz uygulamalar ve satışlar ile yapılaşma şerhi koymuştu.  Üstelik buranın planları ile ilgili bir plan iptal davası yoktu. Ancak, mahkemenin o dönem koyduğu şerh dava dosyalarının tamamlanmasının ardından kaldırılması gerekirken kaldırılmamıştır. Sonraki belediye başkanları da yanlış bir uygulamaya giderek, değişik kamu kurumlarına ayrılan alanları plan değişiklerini giderek belediye adına tapulamıştır. Üstelik bir de buralar satılarak belediyeye gelir elde edilmiştir.Ä°lgili resim

SORUN HAZİNENİN TARAF OLMASI İLE BAŞLADI

Asıl sorunun bu satışların ardından başladığını ifade eden Başkan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü, " Bu satışı yapan belediye başkanlarından sonra gelen başkanlar ise satışların iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Tam bu süreçte o zamana kadar ortada olmayan, araziler satılırken sesi çıkmayan, arazilerin peşine düşmeyen Hazine de davaya taraf oldu. Mahkeme satışları iptal etti, ancak vatandaşlara paralarının ödenmesini istedi. Belediye vatandaşa ödemesi gereken rakamların çok yüksek olduğunu görünce davadan feragat etmek istedi; ama hazine buna yanaşmadı. İşte şu an Menderes Türel ve Halil Şahin'in çözdüklerini iddia ettikleri sorun böyle ortaya çıktı!!!

İKİ KAMU KURUMU ANLAŞAMADI, BEDELİ VATANDAŞ ÖDEDİ

İki devlet kurumunun kendi arasında anlaşamamasının faturasını yıllarca Aksuluların ödediğini kaydederek, " Hazine bir kamu kurumu olan belediyeden adeta haraç ister gibi 300 bin metre kare arazi istemektedir. Menderes Türel ve Halil Şahin hazineyi ikna ederek bu talepten vazgeçirmek yerine 300 bin metrekare araziyi vermek için söz vermiştir. Aslında hazine bu isteğinden kolaylıkla vazgeçebilir, belediye de bu şerhleri kaldırıp eski imar planları ile devam edebilirdi. Ama böyle yapmadılar. Şimdi Türel'in çözdüm dediği olay hazineye hakkı olmayan yeri vermekten başka bir şey değildir." dedi

.aksucalkaya ile ilgili görsel sonucu

VATANDAŞ YÜZDE ELLİ KAYBETTİ

Vatandaşın arazisinin peşkeş çekilmeye başladığını anlatan Başkan Aydın, "Hazineye söz verdiler, ama o kadar alan kendilerinde yok. Peki, yaptılar, Ali Cengiz oyunu yaptılar. Hemen yeni bir plan yaparak adaları parselleri birleştirdiler. Yolları park ve yeşil alanları kaldırılan yerleri güya hazine adına yer çıkarmaya çalıştılar. Ama olmadı!!!

 Sonra Türkiye tarihinde ilk kez parselli arazilerden kesinti yapmak için TBMM'den bir yasa çıkarttırdılar. Mülkiyet hakkı kutsal olmasına rağmen vatandaşların her türlü kesintiden her türlü zayiattan muaf parsellerinden yüzde 5 kesinti yapmak için bir kanun çıkardılar. Yetti mi? Yetmedi. Bu sefer emsalleri düşürdüler. Vatandaş nerede ise yüzde elli kaybetti. aksucalkaya ile ilgili görsel sonucu

BEDELİ VATANDAŞ ÖDEDİ

Vatandaşın arazisinin soyulup soğana çevrildiğini, hazineye peşkeş çekildiğini kaydeden Aydın şunları söyledi; "Bu günlerde Menderes Bey tapu dağıtıyor. Lakin bu dağıtmış olduğu tapular soyulup soğana çevrilmiş hazineye peşkeş çekilmiş yüzde 50'si zayi olmuş tapulardır. Emsaller ciddi oranda düşürülmüştür. Yarıya varan bir düşme söz konusudur. Hem emsal kaybı hem yüzde Beş kesinti ile metre kare kaybı hem de parsellerin yerleri değiştirilerek birleştirme adına ciddi hak kayıplarına neden olmuştur. Hazineden bir feragat yazısı alınıp vatandaşlara bu bedeller ödetilmemeliydi.Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.