• Dolar döviz kuru
  • Euro döviz kuru
  • HABERLER
  • SİYASET
  • İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'dan Önemli Açıklama
  • 02-12-2017 10:09

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'dan Önemli Açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yerel yönetim anlayışını ilk kez açıkladı.

İYİ Parti Genel  Başkan Yardımcısı  Müsavat Dervişoğlu'dan  Önemli  Açıklama

Yeniçağ gazetesinden Bünyamin ÖZTÜRK’e özel röportaj veren İYİ parti genel başkan yardımcısı  Müsavat Dervişoğlu önemli açıklamalarda bulunarak İYİ partinin yerel yönetimlerde izleyeceği yolun ip uçlarını verdi.

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, "İYİ Belediyecilik ilkeleri doğrultusunda belediyelerimizdeki kaynak israfına, kayırmacılığa, çevreyi ve doğayı katleden imar ve rant anlayışına son vereceğiz" dedi.  Yeniçağ'ın sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

İYİ Partinin belediyecilik anlayışı nasıl olacak?

İYİ Parti olarak şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli yaşamını esas alan, insan odaklı, yerel kaynakları etkin ve verimli kullanan, yerel talep ve katılımı sorgulayan, kent kimliğini ve kültürünü koruyan, yerelden genele kalkınmayı öngören, şehirlerimizin markalaşmasını sağlayacak iyi bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Bu anlayışı gerçekleştirmek amacıyla belediyelerimizin görev, yetki ve sorumluluklarını net olarak belirten, mahalli idarelerin birbirleri ve merkezi idare ile ilişkilerinin sınırlarını belirleyen Mahalli İdareler Çerçeve Kanununu iktidara gelir gelmez yürürlüğe koyacağız.

Bu kanunla Türkiye'de tüm mahalli idare birimlerini yeniden tanımlayacak; Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve Belde Belediyesi, Köy ve İl Özel İdarelerinin hizmet alanları ve hizmet standartlarını düzenleyeceğiz. Belediyelerin yerine getirmesi şart olan asli görevleri tek tek sayacak, bunların dışında kalan diğer hizmetler için bütçenin ancak belli bir oranı kullanılabileceğini öngören düzenlemeler yapacağız. Projelendirilmiş temel alt yapı hizmetleri dışındaki sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde halkın görüşünün alınmasını sağlayacağız. Belediyelerin görevleri belirlenirken her detayı dikkate alacak, 5000 nüfuslu bir belediye ile 5 milyon nüfuslu bir belediyenin görev yetki ve sorumlulukları farklılaştıracağız.

İlerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağımız İYİ Belediyecilik ilkeleri doğrultusunda belediyelerimizdeki kaynak israfına, kayırmacılığa, çevreyi ve doğayı katleden imar ve rant anlayışına son vereceğiz. İmar uygulamaları sebebiyle ortaya çıkacak ekonomik kazancın şehir ekonomisine katkı sağlamasını ve yaşayanlara hizmet olarak dönmesini temin edeceğiz. Yerel hizmetlerin en yakın yerel yönetimce verilmesi yolunda düzenlemeler yaparak, şehirlerimizde yaşayan insanımızı yerel yönetimlerle kaynaştırıp, yerel demokrasiyi güçlendireceğiz. Temel altyapı hizmetleri dahil, yerel talep ve kaynak sorgulamasını hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız tarafından sürekli eleştirilen ve kaynakların israfına neden olan proje tekrarlarına son vereceğiz.

Yaşlı, çocuk, hasta ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerle, şehirlerimizi tüm vatandaşlarımız için daha kolay hizmet alınabilir ve insanca yaşanabilir bir yapıya kavuşturacağız. Şehirlerimizi bizimle paylaşan sokak hayvanlarımızın bakımı, korunması ve tedavi hizmetlerinin sağlanması amacıyla sokak hayvanları bakım merkezleri kuracağız. Söz konusu merkezlerin maliyetlerinin karşılanması için gerekli finansmanı sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

İYİ Parti hayata geçireceği belediyecilik anlayışı ile vatandaşımıza kaliteli, güvenli, çevreci, yeşile ve doğaya sahip çıkan ve kimseyi ötekileştirmeyen şehirler vaat ediyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı da unutmadık. Uzun yıllardır ihmal edilen köylerimizle ilgili yasal düzenlemeleri yaparak köylü vatandaşlarımızın kendi bütçeleri ile ihtiyaç duydukları hizmetleri almalarını kolaylaştıracağız. Köylülerimizi köylerinde mutlu yaşatacağız.

"KAPSAMLI ÇÖZÜM ÖNERİSİ PAKETLERİ HAZIRLIYORUZ"

Üzerinde çalışılan projeler var mı?

İYİ Parti olarak, üniter devlet yönetim anlayışını esas alan yerel yönetim modelleri üzerinde, genel merkezimizde oluşturduğumuz profesyonel çalışma grupları hazırlıklarına devam ediyor. Çalışma gruplarımızla öncelikle mevcut durum ve yaşanan sorunların tespitini yaptık. Mevcut durum analizini yaparken öncelikle 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren, İstanbul ve Kocaeli ilini baz alarak çıkarılan, 6360 sayılı Bütünşehir yasasını sorguladık. 6 0cak 2012 tarihinde 20 günlük gece gündüz demeden kesintisiz Meclis mesaisi sonucunda çıkarılan bu yasanın uygulanmasında ülke olarak ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Üniter devlet anlayışıyla aykırılıklar içeren bu yasa nedeniyle doğu ve güneydoğu illerimizde 100'ün üzerinde belediye kayyum aracılığı ile yönetilmektedir. Başka bölgelerde ise dağ fare doğurmuştur. Büyükşehir olan birçok ilimizde hizmetlerin sunumunda bütüncül bir bakış açısı ve kurumsal bir yönetim tesis edilememiştir. Büyükşehir ve İlçe belediyeleri arasında yetki karmaşası had safhadadır. İktidarı belediyelerin kaynaklarını arttırdığını sürekli tekrar etmektedir. Ancak buna rağmen büyükşehir ve ilçe belediyeleri adil ve düzenli kaynak aktarımı maalesef sağlanamamıştır. Bu gün birçok ilçe belediyesi ekonomik anlamda kaynak ve hizmet üretme sorunu yaşamaktadır. Yerel seçimlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen vatandaşlarımız, belediye hizmetlerini hangi belediyeden alacağı konusunda yeteri kadar bilgilendirilmemiş ve bilinçlendirilememiştir. Bu ve bunun gibi daha birçok sorunu ele alarak, şehirlerimizde ve köylerimizde yaşayan insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çözüm önerisi paketleri hazırlıyoruz.

Partinize katılan belediyeler oldu. Yeni katılımlar görecek miyiz? Katılım noktasında kriterleriniz nelerdir?

Tabiki mevcut katılımlara ilave olarak partimize geçmek isteyen belediye başkanları ve meclis üyeleri var. Bu talepler üzerinde araştırma ve incelemelerimizin bir kısmı tamamlandı bir kısmı da devam ediyor. Partimize geçmek isteyen belediye başkanları ve meclis üyelerinin geçmişteki başarılı belediyecilik performanslarını yakinen takip ediyor ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar gözden geçiriyoruz. İyi Parti programında ifadesini bulan ilke ve prensipleri benimseyen yerel yöneticileri de belli periyotlarla partimize davet ediyoruz.

img_4769.jpg

AKP, BELEDİYELERİ BİR RANT KAPISI OLARAK ELE ALDI

AKP'yi iktidara yerel yönetimler taşıdı. İYİ Partiyi de yerel yönetimler taşıyacak diyebilir miyiz?

AKP'yi iktidara yerel yönetimlerin taşıdığı iddiası kolay reddedilemez. Bunun yanı sıra AKP'nin iktidarını sürdürebilmek için şehirlerde oluşan rantı siyasetin finansmanında kullandığı da söylenebilir. AKP kendisini iktidara taşıyan belediyeleri sadece sıradan bir rant kapısı olarak ele almıştır. Yaptıkları düzenlemelerle şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını değil, rant ekonomisinin büyütülmesini amaçlamıştır. Aynı zamanda belediyeler arasında ayrımcılık yapmış, kendi belediyeleri dışında kalan yerlerin hizmet almalarını da zorlaştırmıştır. Yaptıkları yanlış uygulamalar artık o kadar çok göz önündedir ki, yönettikleri şehirlere ihanet ettiklerini en yetkili ağızdan ifade etmeye başladılar.

Bizler İYİ parti olarak yaşadığımız şehirlere ihanet etmeden belediyecilik yapmanın sözünü veriyoruz. İnsanı merkeze alan, yerel kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, hizmetlerde yerindelik ve performans denetimini gözeten bir yönetim anlayışı ile geliyoruz. Yandaşlığa değil, paydaşlığa itibar edeceğiz. Biz yerelden genele milletin iktidarını oluşturmaya, milletle devletimizi yeniden buluşturup kucaklaştırmaya talibiz.

"ÜRETECEKLERİ BİR ŞEY KALMADI"

AKP'de "metal yorgunluk" adı altında bazı büyükşehir belediye başkanları da dahil istifa ettirildi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

AKP yetkililerinin, son dönemlerde kendileriyle ilgili kullanmış oldukları metal yorgunluğu ifadesini dikkate alıyoruz. Ancak onların ülkemizi doğru yönetememe ve sürekli kandırılma hastalığından muzdarip olduklarını da biliyoruz.

Aslını sorarsanız dönemlerini tamamladılar. Ve gerçekten de yoruldular. Üretecekleri bir şey kalmadı. Bir kısım arkadaşlarını yorgunlukla itham ederek yeniyi oynamaya çalışıyorlar. Giydikleri elbisenin artık yama tutmayacağını en yakın zamanda göreceklerdir diye düşünüyorum. AKP'li Büyükşehir ve İl belediye başkanlarının istifaya zorlanması konusuna gelince fevkalade anti demokratik bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Daha üç yıl önce bu belediye başkanlarını, vatandaşımızın huzuruna aday olarak kendileri çıkarmadı mı? Aradan geçen bu süre içerisinde ne oldu da halkın seçtiği bu belediye başkanlarını istifaya zorluyorlar? Bu başkanlar, görevleri süresince kanunlara karşı suç mu işlemişlerdir, yoksa bir kısım yasadışı örgütlerle irtibatları mı söz konusudur? Böyle bir durum varsa yargıya intikal ettirilmiş midir? İyi Parti olarak istifaya zorlanan, başkanların yönettiği şehirlerde yaşayan ve bu başkanları, destekleyen vatandaşlarımız adına yukarıdaki soruları AKP yetkililerine soruyor ve ivedilikle cevaplamalarını bekliyoruz. İYİ Parti olarak amacı dışında kullanımı giderek artan mahalli idareler üzerindeki vesayet denetiminin sınırlarını yeniden belirleyecek ve seçilmiş organların mahkeme kararı olmadan, karalama, şantaj ve tehditlerle görevden alınmalarının önüne geçeceğiz.

"İYİ PARTİ BİR İTTİFAK YAPACAKSA MİLLETLE YAPAR"

İYİ Parti yerel seçimlerde bir seçim ittifakına sıcak bakar mı?

Bu ittifak söylentilerinin hangi amaçla ortaya atılmış olduğunu doğrusunu isterseniz anlayabilmiş değilim. Sanki yarın seçim varmış gibi bu konuyla ilgili kararımızın ne olacağı sorgulanmaktadır. Biz yeni ve farklı bir partiyiz. İyi şeyler söylemek, iyi şeyler yapmak istiyoruz. Taassuplar ve tek başına alınan kararlarla yönetilmiyoruz. Zaten diğer partilerden farklı olan bu yönümüzle anılmak istiyoruz. Tüzüğümüz, programımız ve yetkili kurullarımız var. Zamanı geldiğinde konuşulacak bir şey varsa konuşur, karara bağlarız. Spekülatif tartışmalara kapalıyız. Yukarıda ifade ettiğim gibi Türkiye'nin yerel ve genel iktidarına talibiz. Milletin kurduğu ve milletin her alanda yücelmesini hedefleyen İyi Parti şayet bir ittifak yapacaksa milletle yapar.

"PARTİMİZE HAKSIZLIK YAPIYORLAR"

Meral Akşener'in Edirne'deki salon toplantısında Atatürk posteri ve Türk bayrağının üzerine İYİ Parti bayrağı ve Akşener'in fotoğrafı asılması ile ilgili yapılan eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz?

Parti Genel merkezimizin açılışında binamızda Atatürk ve Türk bayrağı asılıydı. Bu konuda İYİ Partiyi eleştirenleri ne kadar haksızlık yaptıklarını görmeleri için genel merkez binamıza davet ediyoruz. Genel başkanımız dahil bütün genel başkan yardımcılarımızın odalarında baş köşede Atatürk posteri dışında hiç bir poster veya resim bulunmamaktadır. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in hiçbir makamda bir tane dahi posteri asılı değildir. Böyle bir eleştiri hem maksatlı hem de haksızdır. Buna ancak üzülürüz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun ortaya koyduğu değerler ile barışık olmayanların, Atatürk'e karşı saygısı ve sevgisi kalbinin derinliklerinde olan İYİ Partilileri bu bağlamda eleştirmeleri doğru değil.  

Kaynak YeniçağEtiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.